Meer over leefstijl

Op deze website lees je regelmatig dat een onderdeel van de (darm)therapie bestaat uit de aanpassing van je leefstijl.

En dat klopt. Maar wat wordt nu eigenlijk verstaan onder leefstijl en waarom is het belangrijk om je leefstijl aan te passen?

Deze webpagina geeft je hierover meer informatie. Zo weet je in elk geval wat leefstijl inhoudt en dat je hierin hoogstwaarschijnlijk ook aanpassingen zal moeten doen.

Onderstaande informatie komt ongewijzigd van de website “Vereniging Arts en Leefstijl”. POGZ kan het namelijk zelf niet beter verwoorden, daarnaast kan POGZ onderstaande tekst volledig onderschrijven!

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen van grote invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens.Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen. Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding.

De zes pijlers zijn:

Voeding

Beweging

Slaap

Sociaal

Ontspanning

Zingeving

Het leefstijlroer

We weten inmiddels dat een ongezonde leefstijl tot aandoeningen kan leiden. Aandoeningen die we nu vaak met medicatie behandelen. We weten inmiddels ook dat een verandering van leefstijl kan leiden tot het verminderen of zelfs verdwijnen van de aandoening. Dat is zo bij DMT 2, maar dat geldt ook voor vele andere aandoeningen.

Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen. We zetten ons in om leefstijlgeneeskunde samen met zorgprofessionals, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars te implementeren.

Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Daarom willen wij dat ‘leefstijl als medicijn’ binnen 10 jaar volledig is geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.

Heb jij je keuze gemaakt? Ben je je (chronische) gezondheidsklachten zat?

Neem contact op met POGZ en bouw samen de brug naar jouw gezondheid en zorg dat je het roer weer in eigen handen krijgt. Jij bepaalt zo je eigen koers naar een betere gezondheid met je leefstijl als medicijn!