Missie en Visie

Praktijkprofiel

Gezondheid is het grootste goed wat je kunt bezitten. POGZ zet zich daarom in voor de verspreiding en toepassing van kennis die helpt de gezondheid en vitaliteit te behouden of zo nodig te herstellen. POGZ is een praktijk die werkt vanuit het kennisgebied van de orthomoleculaire geneeskunde. Deze kennis wordt voortdurend verbeterd door de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De orthomoleculaire geneeskunde onderscheidt zich door dosering, opneembaarheid en werkzaamheid van natuurlijke bouwstoffen voor het lichaam te gebruiken om gezond te blijven of de gezondheid te herstellen. POGZ zet zich optimaal in om deze kennis te gebruiken ten gunste van haar cliënten.

Samenwerking

POGZ wil voor iedereen relevante kennis beschikbaar stellen. Hierbij ligt de focus echter – in eerste instantie- op de ondersteuning van cliënten die een orthomoleculaire therapie bij POGZ volgen. Kennis delen is bij uitstek de sleutel om te komen tot een effectieve en efficiënte therapie. Samenwerken betekent dan ook een wisselwerking tussen POGZ en haar cliënt. POGZ adviseert, begeleidt, motiveert en leert haar cliënt om een zo optimaal mogelijke leefstijl te bereiken waardoor gezondheid wordt hersteld en op lagere termijn behouden blijft. Kennis delen is bij uitstek de basis om samen een brug te bouwen. De cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en levensstijl. De cliënt verstrekt alle benodigde informatie aan POGZ die noodzakelijk is om samen te komen tot de meest, op de cliënt afgestemde, effectieve en efficiënte therapie.

Missie

Het is de missie van POGZ om de gezondheid van haar cliënten te herstellen en te bevorderen, door een persoonlijk therapieplan te ontwikkelen en zo de kennis van haar cliënten over gezond worden en gezond blijven te vergroten.

POGZ heeft als missie om een kennis- en cliënten platform te zijn met als centrale doelstelling: “Orthomoleculaire kennis delen met cliënten om hun gezondheid te verbeteren, te optimaliseren en zo lang mogelijk te behouden.”

Bovenstaande vanuit de vraagstelling:

 • Wat doet het geheel aan omgevingsfactoren (voeding, milieu, stress, …) met het functioneren van ons lichaam, elk orgaan, elk weefsel en elke cel en hoe beïnvloedt dit onze gezondheid?
 • Wat omvat orthomoleculaire voeding?
 • Wat zijn de stappen naar het herstel van een lichaam in balans?

Deze en vele andere gezondheids- en voedingsvraagstukken hebben een biochemische basis. Tijdens een orthomoleculaire therapie worden deze zoveel mogelijk uitgediept en toegelicht. Dit om de cliënt inzicht te geven in de mogelijke oorzaak van de aanwezige gezondheidsproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van orthomoleculaire geneeskunde. Dat en onafhankelijkheid, neutraliteit, integriteit, doen en delen zijn de sleutels tot het creëren van een therapieplan op maat en vergroot de kans op succes.

Visie

“Keer het tij, bescherm je gezondheid”……

…… is dé rode draad voor het behoud van onze huidige en toekomstige gezondheid.

“Samen een brug bouwen naar jouw gezondheid”……

…… is dé rode draad voor het begin naar jouw herstel en toekomstige gezondheid.

POGZ geeft haar missie vorm door:

 • Het delen van wetenschappelijk onderbouwde orthomoleculaire kennis en inzichten op deze website.
 • Het delen van kennis over voeding die de gezondheid ondersteunt.
 • De cliënten zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de wenselijke leefstijlaanpassingen.
 • Coaching en advisering aan de cliënten om noodzakelijke leefstijl aanpassingen door te voeren in het dagelijkse leven.

Door op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het orthomoleculaire vakgebied, kan POGZ deze nieuwste inzichten en ontwikkelingen aanbieden en hanteren. Zo kan POGZ haar cliënten steeds voorzien van accurate, brede en diepgaande orthomoleculaire knowhow.

Ten allen tijde wil POGZ voor al haar huidige en toekomstige cliënten een inspirerende partner worden, zijn en blijven. 

Enkel door wederzijdse motivatie, nieuwsgierigheid, interesse en betrokkenheid kan de visie werkelijkheid worden. De constante wisselwerking tussen POGZ en haar cliënten verhoogt zo de kans op herstel van de gezondheid.

Waarden

De kernwaarden van POGZ zijn de input voor de dagelijkse werkwijze.

 • Gezondheid: Dit is waar POGZ om draait. Kijkend naar de visie en missie en de therapieën die worden ontwikkeld.
 • Samenwerken: De belangrijkste succesfactor is een goede samenwerking tussen POGZ en de cliënt.
 • Professionaliteit: POGZ werk professioneel en cliëntgericht.
 • Ambitieus: De ambitie van POGZ is stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van cliënten op het gebied van gezondheid zodat ze zelfstandig met vernieuwde kennis hieraan kunnen werken.
 • Privacy: POGZ neemt de privacy van haar cliënten serieus. Hierdoor is een open en eerlijke cliënt relatie mogelijk.

Kun je je vinden in de missie en visie van POGZ en wil je samen met POGZ een brug bouwen naar jouw gezondheid?

Keer het tij, bescherm je gezondheid… en start hier met de bouw van jouw brug!