Doelgroep en werkwijze

Doelgroep

Voor wie is een orthomoleculaire (darm)therapie nuttig?
Iedereen kan een orthomoleculair therapeut raadplegen, hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.
De praktijk wordt veel geraadpleegd voor o.a. darmklachten, voedsel allergieën, overgewicht, (reumatische) artritis, verhoogd cholesterol, hart- en vaataandoeningen, diabetes mellitus type 2 etc, etc. In feite kan met orthomoleculaire geneeskunde elke ziekte/aandoening therapeutisch behandeld worden. Cliënten van POGZ kunnen grofweg in drie groepen worden ingedeeld;

  • mensen die op een natuurlijke manier aan (het herstel van) hun gezondheid willen werken,
  • mensen die naast hun reguliere behandeling met behulp van een orthomoleculaire therapie hun leefstijl willen aanpassen en zo hun reguliere medicatie willen beperken,
  • mensen die ‘uitbehandeld’ zijn in de reguliere geneeskunde.

Het doel van POGZ is steeds om je inzicht te geven en tools aan te reiken zodat je uiteindelijk zelfstandig in staat bent je gezondheid te verbeteren en te behouden.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Zoals eerder vermeld is een aanpassing van je leefstijl heel vaak de basis voor het herstel of het behoud van je gezondheid. Die aanpassing(en) moet jij zelf doen. POGZ coacht, adviseert en ondersteunt je met deze aanpassingen. Al met al passen we samen jouw leefstijl aan.
In het kennismakingsgesprek bespreken we kort en globaal jouw klachten en motivatie en hoor je wat POGZ voor je kan doen.
Wil je een kennismakingsgesprek? Klik dan hier om direct een afspraak te maken.

Voorbereiding voorafgaande aan het intakeconsult

Als je na het kennismakingsgesprek verder wilt en voldoende gemotiveerd bent en als POGZ mogelijkheden ziet om jou te begeleiden naar een betere gezondheid, door samen met jou jouw leefstijl aan te passen, dan is de eerste stap dat je een aantal vragenlijsten invult en ongeveer 1 week een voedingsdagboek bijhoudt.
Daarnaast is de volgende informatie van belang;

  • Een kopie van je laatste bloedonderzoek (indien aanwezig) uitgevoerd door je specialist of huisarts. Veel gegevens kun je tegenwoordig ook zelf opvragen via het patiëntenportaal van het ziekenhuis waar je komt en vervolgens kun je deze uitprinten.
  • Een uitdraai van je huidige medicatiegegevens. Deze kun je opvragen bij je apotheek.
  • Alle andere van belang zijnde informatie die in jouw bezit is en voor de therapie van belang kan zijn.

Ook is het erg belangrijk dat je de behandelingsovereenkomst invult en ondertekent. Zonder ondertekende behandelingsovereenkomst kan en mag POGZ geen therapie starten!

Als POGZ alle hierboven gevraagde informatie van je heeft ontvangen kunnen we een afspraak maken voor een intakeconsult. Nadat alle informatie is ontvangen heeft POGZ ongeveer een week nodig om deze te bestuderen als voorbereiding op het intakeconsult.

Download hier;

Afspraak voor een intakeconsult

Als alle informatie binnen is kunnen we een afspraak maken voor een intakeconsult. POGZ neemt dan contact met je op om het intakeconsult in te plannen. Dit consult duurt ongeveer 60-90 minuten.
Tijdens het intakeconsult wordt er veel tijd besteed aan je vragen, klachten, voedingsdagboek en ziektegeschiedenis. Uiteraard wordt er ook veel tijd besteed aan de mogelijkheden tot verbetering en herstel van jouw klachten.
Indien er (aanvullende) onderzoek(en) nodig zijn wordt dit eerst met je besproken en (met jouw toestemming) in gang gezet. Wanneer de uitslagen van de onderzoeken binnen zijn, worden in een vervolgconsult de uitslagen met je besproken en krijg je advies over de te volgen therapie en worden eventuele hieraan gerelateerde leefstijlaanpassingen besproken en in gang gezet.

Afspraak voor een vervolgconsult

Na het intakeconsult begin je met de therapie en leefstijlaanpassingen. Gedurende de therapie worden een aantal vervolgconsulten gepland om de voortgang te monitoren. Het is belangrijk dat je de adviezen die je krijgt opvolgt. Een vervolgconsult duurt ongeveer 30-45 minuten. In de vervolgconsulten bespreken we je voortgang en kunnen we eventueel noodzakelijke aanpassingen doorspreken. Het is de bedoeling dat je na de therapie en leefstijlaanpassingen zelfstandig verder kan met je aangepaste leefstijl.